Achtergrond

Voedsel is zo vanzelfsprekend voor ons allemaal dat (bijna) geen bestuurder in de gemeente of provincie het expliciet in zijn portefeuille heeft. De impact van voedsel is echter groot en duidelijk op: gezondheid, veiligheid, milieu, energie en arbeid. En op onze economie! Daarom moeten er plaatsen komen voor bewustwording van die belangrijke relaties. Niet alleen voor bestuurders en beleidsmakers, maar voor iedereen. FoodXNoord werkt naast de uitvoering van een groot aantal projecten hieraan door middel van het opzetten van een leer- en ervaarcentrum voor voeding in een duurzame voedselketen. Centraal thema bij het leer- en ervaarcentrum zal ons voedsel zijn, de noodzakelijke rol van de bodem (land- en tuinbouw), veeteelt, vissen, het water (niet alleen voor de vissen, maar ook het benodigde water voor de productie van voedsel). De ervaringen ermee leveren meer inzicht in wat er nodig is om het voedsel op onze borden te krijgen: van de grond tot de mond, of van de boer (en de boot) tot je bord.

Overigens wordt uit onderzoek steeds duidelijker dat het traject ‘van mond tot kont‘ een essentiële rol speelt bij gezondheid. Omdat de kennis hierover nog te weinig verspreid wordt, kan FoodXNoord hierbij een belangrijke rol spelen.

En daarna moeten de resten ook weer terug naar de aarde in het kader van de recycling!