FoodXNoord en SDG’s

Inleiding

FoodXNoord, het Food Experience Center voor Noord-Nederland is een project van stichting de Nieuwe Leefstijl. De stichting werkt volgens uitgangspunten waarbij de doelstellingen worden nagestreefd zoals die zijn weergegeven in de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Nadere invulling per SDG is hier na te zien.

Inmiddels werkt de Nieuwe Leefstijl met SDG Nederland samen aan het realiseren van een SDG House Noord, waarbij een plek (of misschien beter een netwerk van plekken) wordt gecreëerd, waar mensen en organisaties die zich inzetten voor het realiseren van de SDG’s elkaar kunnen vinden, elkaar inspireren en activiteiten hiervoor samen kunnen ontwikkelen.