Theatrale invulling van de ‘EterWeters’

Niet alleen de voorlichters van stichting ‘Kind en Voeding‘ en studenten van Terra MBO (Food, Life & Innovation) met medewerking van de Herenboeren Assen (Hof van Rhee) buigen zich over het gebruik van de ‘EterWeters’, ook jeugdtheater GarageTDI uit Assen. Zij hebben rondom het Oerlab – dat o.a. in Norg heeft gestaan – gewerkt aan een theatrale benadering, die in de komende periode nader uitgewerkt gaat worden en op de volgende standplaats van het Oerlab gebruikt gaat worden.

Het Oerlab in april in Norg

EterWeters worden ingezet

projectie bij presentatie EterWeters door Anita van der Noord

Uit het traject van Anita van der Noord met de ideeën voor de Expeditie Voedselverwondering is een soort plattegrond ontstaan voor de Expositie Voedselverwondering die ook gebruikt kan worden door voorlichters van stichting Kind en Voeding. Met deze stichting wordt al intensief samengewerkte om kinderen voedselvaardigheden bij te brengen op scholen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang.
De Expositie zelf moet een plaats krijgen in Veenhuizen, maar kan wellicht ook op andere plaatsen in Nederland worden uitgerold. Het gaat om een route van grond tot mond, van mond tot kont en dan weer terug naar de aarde voor de noodzakelijke kringloop. De route is in beeld gebracht op de voor- en achterkant van een grote poster waarop tevens opdrachtjes staan, die binnenkort samen met studenten van Terra nader zullen worden ingevuld.

Expeditie Voedselverwondering

beeld van groente en fruit gebruikt in het filmpje

Directeur van de Nieuwe Leefstijl, Anita van der Noord, heeft met voorlichters van stichting Kind en Voeding en met Rineke Dijkinga een filmpje opgenomen in het kader van ‘Expeditie Voedselverwondering’. Deze expeditie is de naam die aan het Food Xperience Center Noord-Nederland werd gegeven in het kader van de samenwerking met Agrifirm en Koplopers bij de Food Forward Track van Rabobank Groningen/Drenthe. Dat is een regionaal programma waar ondernemers, consumenten en andere belanghebbenden uit de gehele voedselketen werken aan het oplossen van regionale voedselvraagstukken.

Het doel van deze Expeditie is dus nog steeds om kinderen spelenderwijs te leren waar voedsel vandaan komt, hoe het groeit én hoe het smaakt. En wat wel of geen gezonde voeding is. Dus van grond tot mond, van mond tot kont en daarna in het kader van de recycling weer terug naar de grond. Het versterkt de voedselvaardigheden van kinderen en hun (groot)ouders en/of verzorgers.

Anita won er zelfs een prijs mee en er is samenwerking en coaching beloofd voor de follow-up. Het filmpje staat inmiddels ook op YouTube en is HIER te zien.

Overigens verscheen er ook een goed en uitgebreider artikel in Boerderij met eveneens een link naar het filmpje. Het artikel vind je hier.

De toekomst van 3D voedselprinter in de zorg

de scriptie van Joostina Fennema en Sarena de Waard (Hanzehogeschool)

In januari publiceerde de studenten die onderzoek deden naar het gebruik van de 3D voedselprinter hun bachelorscriptie. De voedselprinter was ter beschikking gesteld door de Nieuwe Leefstijl omdat het project FoodXNoord nog geen vaste plek heeft en het onderzoek bij de Health Hub Roden alvast kon plaatsvinden.

Dit was voor zover bekend het eerste onderzoek m.b.t. de inzet van 3D voedselprinter in de Nederlandse gezondheidszorg. De conclusie is dat er diverse interessante mogelijkheden zijn om de 3D voedselprinter te gebruiken. Onder meer kan de voeding er aantrekkelijker mee worden gemaakt en ook veiliger, zeker ook voor mensen met kauw- en slikproblemen.

Het onderzoek leidt in ieder geval tot vervolgonderzoek door enkele nieuwe studenten, waarbij een van de onderzoekers uit deze fase, Joostina Fennema, hen zal begeleiden.

Onderzoek met 3D-voedselprinter gaat door

de byFlow 3D-voedselprinter van de Nieuwe Leefstijl

Vierdejaars studenten van de Hanzehogeschool Groningen Joostina Fennema en Sarena de Waard hebben hun onderzoek afgerond. Hun scriptie over o.a. wat geprint voedsel kan bijdragen aan de gezondheid van mensen met kauw- en slikproblemen is gewaardeerd en Joostina zal als stagiair doorgaan bij de Health Hub in Roden. Naast haar gaan dit komende halfjaar nog twee studenten werken met de 3D-voedselprinter, dus deze zal nog intensief gebruikt worden. De door de Nieuwe Leefstijl aangeschafte printer (deels met sponsoring van de Rabobank NWG) is in bruikleen gegeven aan het lab van de Health Hub omdat we zelf nog geen vaste locatie hebben voor ons leer- en ervaarcentrum voor voeding in een duurzame voedselketen. Mede door de coronaperikelen is e.e.a. sterk vertraagd. Maar in samenwerking met diverse partners gloort er licht …

Uit de scriptie van Joostina Fenneman en Sarena de Waard

Voor het artikel van Health Hub Roden zie: https://healthhub-roden.nl/project/wortelen-en-pepernoten-uit-de-printer?s=09

Voortgang 3D-voedselprinter

Op dit moment doen Joostina Fennema en Sarena de Waard, 4e jaars studenten Voeding en Diëtetiek van de Hanzehogeschool Groningen bij de @Healthhub_Roden onderzoek naar hoe een 3D- voedselprinter toegepast zou kunnen worden in de zorg.

Half december had RTV Drenthe een item over Health Hub Roden met veel aandacht voor de 3D-voedselprinter. O.a. werd vermeld:

Ondervoeding voorkomen

Studenten van de Hanzehogeschool opleiding voeding en diëtetiek onderzoeken bij de Health Hub in Roden hoe ze ondervoeding kunnen voorkomen bij mensen met slik- en kauwproblemen door het gebruik van een voedselprinter. Want deze mensen eten vaak minder omdat hun geprakte hap er onaantrekkelijk uit ziet.

“De voedselprinter kan van een pureetje van aardappel een aardappel printen en van een pureetje van wortel een wortel printen. Zodat mensen het idee hebben dat ze een normale maaltijd hebben, zodat het eetplezier wordt verhoogd en ook de voedingsinname wordt verhoogd”, zegt Joostina Fennema, student voeding & diëtetiek. (Rechten tekst en foto’s: RTV Drenthe / Petra Wijnsema.)

Hanzehogeschool studenten doen onderzoek met de voedselprinter

Pepernoten printen

Fennema doet het onderzoek samen met Sarena de Waard. “De voedselprinter is in Nederland nog heel nieuw en daarom is er ook veel onderzoek mee te doen. Zo hebben we gekeken hoe we mensen met kauw- en slikklachten pepernoten konden laten eten samen met hun familie. We hebben daarvoor pepernoten in een blender gedaan en het pepernotenpoeder dat eruit kwam vermengd met mascarpone, slagroom en speculaaskruiden. En daar hebben we dan weer pepernoten van geprint”, zegt De Waard.

Het bericht en bijbehorend filmpje is hier te vinden.

Een leuk artikel over de toekomst van geprint voedsel stond laatst in One World: MMM, Vlees uit de printer.

Ook zonder vaste plek gaan activiteiten door

overhandiging van de 3D-voedselprinter door Anita van der Noord aan Goos Linde van het laboratorium van de Health Hub Roden

Ondanks het feit dat het Food Xperience Center nog geen vaste locatie heeft, gaan de activiteiten gewoon door. Onze 3D-voedselprinter hebben we inmiddels in bruikleen gegeven aan de Health Hub Roden. 17 studenten van de Hanzehogeschool en Terra MBO volgden inmiddels de training hoe de printer gebruikt kan worden. Twee ervan zullen het in ieder geval gebruiken voor hun afstuderen. Over enkele weken wordt de allereerste Voedselraad van Jongeren geïnstalleerd in Groningen en zal een dialoog plaatsvinden met bestuurders, ondernemers, onderzoekers en opleiders over onderwerpen vanuit de WUR en van LNV, die nu worden opgehaald door de Missing Chapter Foundation (MCF). De MCF zal de jongeren van de raad het komende (school)jaar samen met de Nieuwe Leefstijl begeleiden.

Gebruiksovereenkomst 3D-voedselprinter getekend

Op 7 juli tekende Anita van der Noord namens stichting de Nieuwe Leefstijl een gebruiksovereenkomst met de laboratoria van de Health Hub Roden, waarbij de Nieuwe leefstijl een 3D-voedselprinter in bruikleen geeft voor onderzoek door studenten en demonstraties voor en met kinderen. Daarmee willen we in het kader van het project FoodXNoord meer te weten komen over het (gezonde) voedsel van de toekomst.

Op de foto naast Anita de coördinator van de laboratoria Goos Linde.


Presentaties door studenten minor consumentengedrag 3.0 Hanzehogeschool

De initiatiefnemers voor FoodXNoord waren uitgenodigd voor de presentatie van de ideeën die door studenten van de Hanzehogeschool Groningen zijn ontwikkeld voor het concept van de Food Factory. Een groot deel ervan betrof ook de beleving, het onderdeel waarvoor FoodXNoord zich heeft opgesteld. Het was weer verrassend en verfrissend hoe door de studenten hiernaar werd gekeken: FF naar de Food Factory!

De studenten van deze minor zijn door diverse docenten multidisciplinair begeleid (een samenwerking tussen de opleidingen industrieel productontwerp, toegepaste psychologie en commerciële economie). Het traject was opgezet rond de vraag: ‘Wat moet er te doen en te beleven zijn om consumenten te verleiden om naar de Food Factory te komen?’. Bij de ontwikkeling van de concepten volgden de studenten de stappen van de VOORT innovatiemethode, waarbij ze onder meer met consumenten in gesprek gingen, trends, technologieën en kansrichtingen in kaart brachten, concepten ontwikkelden en testten bij de doelgroep. Dit resulteerde in gevarieerde kansrijke concepten.

Niet alleen verschillende concepten voor verschillende doelgroepen (‘Foodies’, mensen die weinig te besteden hebben en de ‘gewone mensen’) passeerden de revu, maar er was ook gekeken naar welke toegangsprijs je zou moeten vragen om quitte te kunnen draaien. Verrassende en prachtige presentaties. We zullen die meenemen bij de aanscherping van onze plannen voor het leer- en ervaarcentrum voor voeding in de duurzame voedselketen.

Hieronder een selectie van enkele plaatjes, die wellicht prikkelen naar de verhalen erachter:

DDI masterstudenten NHL Stenden presenteerden hun advies

Op 19 december presenteerden de masterstudenten van de opleiding Design Driven Innnovation van NHL Stenden in de Blokhuispoort in Leeuwarden hun advies over het beoogde Food Experience Center voor Noord-Nederland (FoodXNoord) aan de initiatiefnemers Anita van der Noord en Ko Henneman.

De initiatiefnemers waren overdonderd door het excellente resultaat van de samenwerking door de drie verschillende groepen. In elke groep zaten sowieso al studenten van verschillende disciplines, waardoor alle aspecten van het beoogde centrum aan bod bleken te komen. Door de onderlinge samenwerking van de groepen die zich met de educatie, beleving en de commerciële kant bezig hielden, werd een integrale visie neergelegd op basis van de eerder gedeelde ideeën. Tevens werd rekening gehouden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die in 2015 door de Verenigde Naties zijn vastgesteld.

De adviezen zullen gebruikt worden voor de aanscherping van de plannen die de komende weken besproken worden met de betrokken gemeente, bank en andere betrokken en relevante organisaties.

Een welkome bijkomstigheid is dat het onderzoek bleek aan te sluiten bij een activiteit van de Hanzehogeschool Groningen in ongeveer dezelfde periode. Het leidde ertoe dat onderling uitnodigingen zijn uitgewisseld. Een van de doelstellingen van FoodXNoord, het bij elkaar brengen van de expertise van de noordelijke hogescholen op het agrifoodgebied, zowel van grond tot mond als van mond tot kont, blijkt dus in deze fase al gestalte te krijgen.