Ook zonder vaste plek gaan activiteiten door

overhandiging van de 3D-voedselprinter door Anita van der Noord aan Goos Linde van het laboratorium van de Health Hub Roden

Ondanks het feit dat het Food Xperience Center nog geen vaste locatie heeft, gaan de activiteiten gewoon door. Onze 3D-voedselprinter hebben we inmiddels in bruikleen gegeven aan de Health Hub Roden. 17 studenten van de Hanzehogeschool en Terra MBO volgden inmiddels de training hoe de printer gebruikt kan worden. Twee ervan zullen het in ieder geval gebruiken voor hun afstuderen. Over enkele weken wordt de allereerste Voedselraad van Jongeren geïnstalleerd in Groningen en zal een dialoog plaatsvinden met bestuurders, ondernemers, onderzoekers en opleiders over onderwerpen vanuit de WUR en van LNV, die nu worden opgehaald door de Missing Chapter Foundation (MCF). De MCF zal de jongeren van de raad het komende (school)jaar samen met de Nieuwe Leefstijl begeleiden.

Gebruiksovereenkomst 3D-voedselprinter getekend

Op 7 juli tekende Anita van der Noord namens stichting de Nieuwe Leefstijl een gebruiksovereenkomst met de laboratoria van de Health Hub Roden, waarbij de Nieuwe leefstijl een 3D-voedselprinter in bruikleen geeft voor onderzoek door studenten en demonstraties voor en met kinderen. Daarmee willen we in het kader van het project FoodXNoord meer te weten komen over het (gezonde) voedsel van de toekomst.

Op de foto naast Anita de coördinator van de laboratoria Goos Linde.


Presentaties door studenten minor consumentengedrag 3.0 Hanzehogeschool

De initiatiefnemers voor FoodXNoord waren uitgenodigd voor de presentatie van de ideeën die door studenten van de Hanzehogeschool Groningen zijn ontwikkeld voor het concept van de Food Factory. Een groot deel ervan betrof ook de beleving, het onderdeel waarvoor FoodXNoord zich heeft opgesteld. Het was weer verrassend en verfrissend hoe door de studenten hiernaar werd gekeken: FF naar de Food Factory!

De studenten van deze minor zijn door diverse docenten multidisciplinair begeleid (een samenwerking tussen de opleidingen industrieel productontwerp, toegepaste psychologie en commerciële economie). Het traject was opgezet rond de vraag: ‘Wat moet er te doen en te beleven zijn om consumenten te verleiden om naar de Food Factory te komen?’. Bij de ontwikkeling van de concepten volgden de studenten de stappen van de VOORT innovatiemethode, waarbij ze onder meer met consumenten in gesprek gingen, trends, technologieën en kansrichtingen in kaart brachten, concepten ontwikkelden en testten bij de doelgroep. Dit resulteerde in gevarieerde kansrijke concepten.

Niet alleen verschillende concepten voor verschillende doelgroepen (‘Foodies’, mensen die weinig te besteden hebben en de ‘gewone mensen’) passeerden de revu, maar er was ook gekeken naar welke toegangsprijs je zou moeten vragen om quitte te kunnen draaien. Verrassende en prachtige presentaties. We zullen die meenemen bij de aanscherping van onze plannen voor het leer- en ervaarcentrum voor voeding in de duurzame voedselketen.

Hieronder een selectie van enkele plaatjes, die wellicht prikkelen naar de verhalen erachter:

DDI masterstudenten NHL Stenden presenteerden hun advies

Op 19 december presenteerden de masterstudenten van de opleiding Design Driven Innnovation van NHL Stenden in de Blokhuispoort in Leeuwarden hun advies over het beoogde Food Experience Center voor Noord-Nederland (FoodXNoord) aan de initiatiefnemers Anita van der Noord en Ko Henneman.

De initiatiefnemers waren overdonderd door het excellente resultaat van de samenwerking door de drie verschillende groepen. In elke groep zaten sowieso al studenten van verschillende disciplines, waardoor alle aspecten van het beoogde centrum aan bod bleken te komen. Door de onderlinge samenwerking van de groepen die zich met de educatie, beleving en de commerciële kant bezig hielden, werd een integrale visie neergelegd op basis van de eerder gedeelde ideeën. Tevens werd rekening gehouden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die in 2015 door de Verenigde Naties zijn vastgesteld.

De adviezen zullen gebruikt worden voor de aanscherping van de plannen die de komende weken besproken worden met de betrokken gemeente, bank en andere betrokken en relevante organisaties.

Een welkome bijkomstigheid is dat het onderzoek bleek aan te sluiten bij een activiteit van de Hanzehogeschool Groningen in ongeveer dezelfde periode. Het leidde ertoe dat onderling uitnodigingen zijn uitgewisseld. Een van de doelstellingen van FoodXNoord, het bij elkaar brengen van de expertise van de noordelijke hogescholen op het agrifoodgebied, zowel van grond tot mond als van mond tot kont, blijkt dus in deze fase al gestalte te krijgen.


Onderzoek Design Driven Innovation gestart

Op 17 september bespraken initiatiefnemers Anita van der Noord en Ko Henneman de verdiepingsslag voor het businessplan van FoodXNoord met de studenten van de master Design Driven Innovation van NHL Stenden. Bij deze opleiding van toekomstige experts in het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken werken studenten van diverse vakgebieden samen bij het ontwerpen van duurzame innovatieve oplossingen. De opleiding richt zich op een ontwerpgedreven én mensgerichte aanpak die nodig is om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Het businessplan voor FoodXNoord is een uitdagend, complex maatschappelijk gericht onderwerp waarin zij zich nu al hadden vastgebeten. Goed dat de begeleiders Erik Prins en Boudewijn Dijkstra ook de resultaten van de minor van vorig semester ingebracht hebben als basisinput voor deze groep. We verwachten er veel van.

Sparkberry – On the way to Planet Proof

Jan Vonk van Sparkberry was een van de ondernemers die zijn producten (met name blauwe bessen) toonde bij het evenement van FoodXNoord in Buitenpost op 20 juni 2019. Enkele weken geleden ontving hij de certificaten voor zowel Global GAP als On the way to Planet Proof. Sparkberry uit Burgum is met vlag en wimpel door de jaarlijkse audit gekomen, wat betekent dat hun fruit aan de hoogste standaarden voldoet die in hun segment gelden. Sparkberry is dus op de goede weg … naar Planet Proof!

Goud voor limoncello uit Peize

Een van de bedrijven die op het evenement van FoodXNoord op 20 juni in Buitenpost aanwezig waren, was Drunken Monkey uit Peize. Het is niet het eerste de beste bedrijf, hoewel … wel wat limoncello betreft. De beste limoncello van de wereld! Van harte gefeliciteerd!

Melissa Oosten en Titus Meijer maken, tot hun eigen verrassing, de beste limoncello van de wereld. Hun bescheiden bedrijfje Drunken Monkey uit Peize veroverde deze week drie gouden medailles op de prestigieuze International Wine & Spirit Competition. “Het is echt ongelooflijk. Er doen megagrote bedrijven aan mee”, zegt Oosten over de internationale competitie. “En wij uit Peize winnen dus meerdere keren goud, waaronder ook nog eens de award voor beste likeur van de wereld. Het is onwerkelijk. Het zijn de Emmy’s van de likeur. Onze telefoons ontploffen echt op dit moment.”

Alles met de hand
Drunken Monkey nam met twee limoncello’s deel aan de International Wine & Spirit Competition. Eén van de twee Italiaanse citroenlikeuren moet zowaar nog officieel worden uitgebracht. “Ik denk dat we in de prijzen zijn gevallen omdat we alles met de hand doen, het schillen en het filteren. Daardoor kun je veel preciezer werken”, legt Oosten het Drentse succes uit. “We hebben gewoon een goed product met een goede smaak.”

Volgens Oosten is de basis van het productieproces van limoncello ‘heel erg simpel’. “Het gaat om citroengeel en daar trek je de oliën uit door pure alcohol te gebruiken. Dat meng je dan weer met de juiste hoeveelheid suikerwater, altijd een prachtig moment. Dan krijg je opeens een mooie wolkige substantie. En na het filteren krijg je limoncello.”

Sociaal project
Door de internationale prijzenregen moeten Oosten en Meijer druk aan de slag met hun toekomst. “Wat van belang is, is dat we nu een goed plan maken. Hoe kunnen we het proces handgeschild houden en toch een grote productie draaien?”, vraagt Oosten zich af. “Ik denk dat dat door middel van een sociaal project gaat gebeuren. Dat vinden we belangrijk.” (Bron: RTV Drenthe)

Adviesrapport FoodXNoord overhandigd aan de initiatiefnemers

Op maandag 29 juli is door Fardou Wijbenga en Emrah Melezoglu van NHL Stenden, hun adviesrapport over FoodXNoord, het leer- en ervaarcentrum voeding in de duurzame voedselketen voor Noord-Nederland, overhandigd aan initiatiefnemers Anita van der Noord en Ko Henneman van de Nieuwe Leefstijl. Mede op basis hiervan worden vervolgstappen gezet met verscheidene betrokken organisaties. Onder meer met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, waarvan de Nieuwe Leefstijl maatschappelijk partner is geworden.

Door studenten georganiseerde event FoodXNoord succesvol

De studenten van NHL Stenden die op 20 juni in het Tuincafé van de Kruidhof in Buitenpost een bijeenkomst organiseerden rond hun bevindingen met betrekking tot FoodXNoord, zijn erg tevreden over het resultaat. Niet alleen inhoudelijk, maar ook ten aanzien van de onderlinge contacten die ontstonden, kijken zij met veel plezier terug op deze avond. Terwijl het formele deel om 21 uur werd afgesloten, stond het merendeel van de aanwezigen een uur later nog met elkaar te praten en visitekaartjes uit te wisselen.

De bevindingen van de studenten betreffen slechts een deel van een beoogd businessplan, maar de door hen gemaakte rapporten zullen meegenomen worden in de verdere verdieping tijdens de masteropleiding volgend semester. Jappie Sietsma, een van de begeleiders van de minor van de studenten, gaf tevens informatie over de opleiding die plaatsvindt in de voormalige gevangenis Blokhuispoort in Leeuwarden. De door de aanwezigen naar voren gebrachte suggesties zullen in de rapporten van de studenten worden meegenomen. Op deze site zal er nader aandacht aan worden besteed.

Hierboven enkele van de aanwezige ondernemers. Hieronder de beide organisatoren.

De organisatoren van het evenement Fardou Wijbenga en Emrah Melezoglu.

Studenten NHL Stenden organiseren informatieavond

De studenten van die in het kader van hun studie aan NHL Stenden innovatieve business modellen leren ontwikkelen en daarmee leren leiding te geven aan innovatie, organiseren een avondbijeenkomst over het Food Experience Center. Deze (gratis te bezoeken) bijeenkomst zal op 20 juni a.s. van 19 tot 21 uur plaatsvinden bij de Kruidhof in Buitenpost.

Iedereen is welkom!

FoodXNoord is een open platform waar voedsel en beleving centraal staan. Het doel is gezondheid en duurzaamheid in relatie tot voedsel op de kaart te zetten in Noord-Nederland. Geinteresseerd in voedsel, gezondheid, agri-business, en/of duurzaamheid? Wees dan ook bij de informatieavond van FoodXNoord. Op het event zullen ook duurzame ondernemers van voedselproducten aanwezig zijn en hun producten promoten. Wil jij ook je producten showcasen en wellicht verkopen? Neem dan contact op met ons via emrah.melezoglu@stenden.com of +31 6 81866904.

Aanmelden kan via https://foodxnoord.eventbrite.com/