DDI masterstudenten NHL Stenden presenteerden hun advies

Op 19 december presenteerden de masterstudenten van de opleiding Design Driven Innnovation van NHL Stenden in de Blokhuispoort in Leeuwarden hun advies over het beoogde Food Experience Center voor Noord-Nederland (FoodXNoord) aan de initiatiefnemers Anita van der Noord en Ko Henneman.

De initiatiefnemers waren overdonderd door het excellente resultaat van de samenwerking door de drie verschillende groepen. In elke groep zaten sowieso al studenten van verschillende disciplines, waardoor alle aspecten van het beoogde centrum aan bod bleken te komen. Door de onderlinge samenwerking van de groepen die zich met de educatie, beleving en de commerciële kant bezig hielden, werd een integrale visie neergelegd op basis van de eerder gedeelde ideeën. Tevens werd rekening gehouden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die in 2015 door de Verenigde Naties zijn vastgesteld.

De adviezen zullen gebruikt worden voor de aanscherping van de plannen die de komende weken besproken worden met de betrokken gemeente, bank en andere betrokken en relevante organisaties.

Een welkome bijkomstigheid is dat het onderzoek bleek aan te sluiten bij een activiteit van de Hanzehogeschool Groningen in ongeveer dezelfde periode. Het leidde ertoe dat onderling uitnodigingen zijn uitgewisseld. Een van de doelstellingen van FoodXNoord, het bij elkaar brengen van de expertise van de noordelijke hogescholen op het agrifoodgebied, zowel van grond tot mond als van mond tot kont, blijkt dus in deze fase al gestalte te krijgen.