Onderzoek Design Driven Innovation gestart

Op 17 september bespraken initiatiefnemers Anita van der Noord en Ko Henneman de verdiepingsslag voor het businessplan van FoodXNoord met de studenten van de master Design Driven Innovation van NHL Stenden. Bij deze opleiding van toekomstige experts in het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken werken studenten van diverse vakgebieden samen bij het ontwerpen van duurzame innovatieve oplossingen. De opleiding richt zich op een ontwerpgedreven én mensgerichte aanpak die nodig is om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Het businessplan voor FoodXNoord is een uitdagend, complex maatschappelijk gericht onderwerp waarin zij zich nu al hadden vastgebeten. Goed dat de begeleiders Erik Prins en Boudewijn Dijkstra ook de resultaten van de minor van vorig semester ingebracht hebben als basisinput voor deze groep. We verwachten er veel van.