Contact

Drijvende kracht achter de invulling van FoodXNoord is Anita van der Noord, directeur-bestuurder van de Nieuwe Leefstijl, mede vanuit haar bestuursfunctie bij de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel departement Drenthe.

Anita wordt in dit traject ondersteund door de stichting de Nieuwe Leefstijl. Contact: info@denieuweleefstijl.nl

De Nieuwe Leefstijl werkt volgens uitgangspunten waarbij de doelstellingen worden nagestreefd zoals die zijn weergegeven in de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.