Contact

Drijvende kracht achter de invulling van FoodXNoord was Anita van der Noord.

Echter, vanwege haar gezondheidssituatie is Anita teruggetreden en neem Ko Henneman voorlopig de honneurs waar. Hij wordt in dit traject ondersteund door de stichting de Nieuwe Leefstijl. Contact: info@denieuweleefstijl.nl

De Nieuwe Leefstijl werkt volgens uitgangspunten waarbij de doelstellingen worden nagestreefd zoals die zijn weergegeven in de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.