Adviesrapport FoodXNoord overhandigd aan de initiatiefnemers

Op maandag 29 juli is door Fardou Wijbenga en Emrah Melezoglu van NHL Stenden, hun adviesrapport over FoodXNoord, het leer- en ervaarcentrum voeding in de duurzame voedselketen voor Noord-Nederland, overhandigd aan initiatiefnemers Anita van der Noord en Ko Henneman van de Nieuwe Leefstijl. Mede op basis hiervan worden vervolgstappen gezet met verscheidene betrokken organisaties. Onder meer met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, waarvan de Nieuwe Leefstijl maatschappelijk partner is geworden.

Door studenten georganiseerde event FoodXNoord succesvol

De studenten van NHL Stenden die op 20 juni in het Tuincafé van de Kruidhof in Buitenpost een bijeenkomst organiseerden rond hun bevindingen met betrekking tot FoodXNoord, zijn erg tevreden over het resultaat. Niet alleen inhoudelijk, maar ook ten aanzien van de onderlinge contacten die ontstonden, kijken zij met veel plezier terug op deze avond. Terwijl het formele deel om 21 uur werd afgesloten, stond het merendeel van de aanwezigen een uur later nog met elkaar te praten en visitekaartjes uit te wisselen.

De bevindingen van de studenten betreffen slechts een deel van een beoogd businessplan, maar de door hen gemaakte rapporten zullen meegenomen worden in de verdere verdieping tijdens de masteropleiding volgend semester. Jappie Sietsma, een van de begeleiders van de minor van de studenten, gaf tevens informatie over de opleiding die plaatsvindt in de voormalige gevangenis Blokhuispoort in Leeuwarden. De door de aanwezigen naar voren gebrachte suggesties zullen in de rapporten van de studenten worden meegenomen. Op deze site zal er nader aandacht aan worden besteed.

Hierboven enkele van de aanwezige ondernemers. Hieronder de beide organisatoren.

De organisatoren van het evenement Fardou Wijbenga en Emrah Melezoglu.

Studenten NHL Stenden organiseren informatieavond

De studenten van die in het kader van hun studie aan NHL Stenden innovatieve business modellen leren ontwikkelen en daarmee leren leiding te geven aan innovatie, organiseren een avondbijeenkomst over het Food Experience Center. Deze (gratis te bezoeken) bijeenkomst zal op 20 juni a.s. van 19 tot 21 uur plaatsvinden bij de Kruidhof in Buitenpost.

Iedereen is welkom!

FoodXNoord is een open platform waar voedsel en beleving centraal staan. Het doel is gezondheid en duurzaamheid in relatie tot voedsel op de kaart te zetten in Noord-Nederland. Geinteresseerd in voedsel, gezondheid, agri-business, en/of duurzaamheid? Wees dan ook bij de informatieavond van FoodXNoord. Op het event zullen ook duurzame ondernemers van voedselproducten aanwezig zijn en hun producten promoten. Wil jij ook je producten showcasen en wellicht verkopen? Neem dan contact op met ons via emrah.melezoglu@stenden.com of +31 6 81866904.

Aanmelden kan via https://foodxnoord.eventbrite.com/

De NHL Stenden studenten zetten de vervolgstap

Vandaag hebben twee groepjes studenten zich opgeworpen om de verdere uitwerking van het businessplan voor het Food Experience Center op zich te nemen. In de inspirerende sessie met de overige studenten werden zij voorzien van  suggesties voor aanpak en invulling, ook t.a.v. missie en visie. De aspecten rond gezondheid en duurzaamheid worden nader geëxpliciteerd. Er werd op gewezen dat voedsel te maken heeft met alle 17 duurzaamheiddoelstellingen van de Verenigde Naties. De komende periode wordt er hard aan gewerkt in intensief contact met de initiatiefnemers. Het wordt door iedereen gezien als een bijzonder en uitdagend traject waar met veel plezier en inzet aan wordt gewerkt.

Visie van studenten: combineer met Wildlands

Acht kwartetten en één trio van internationale studenten presenteerden vrijdag 15 februari hun ideeën voor het Food Experience Center. Dit door de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel geadopteerde initiatief brengt ondernemers, onderwijs en overheid bij elkaar rond de beleving van voedsel in relatie tot gezondheid en duurzaamheid. Het legt een brug tussen consument en producent van voedsel en probeert een nieuwe generatie tot stand te brengen die bewust de keuze voor gezond voedsel kan maken. Omdat de benaderingen van de studenten zeer verschillend waren en steeds weer belangrijke elementen naar voren kwamen, werd uiteindelijke géén winnaar gekozen. Het liefst zouden initiatiefnemers Anita van der Noord en Ko Henneman van de Nieuwe Leefstijl de diverse benaderingen in elkaar schuiven tot één ultiem plan. Opvallend was dat diverse groepjes het experience center het liefst in Emmen zagen. Niet alleen vanwege de grotere concentratie van inwoners en goede infrastructuur, maar ook omdat daar in hun perceptie al veel gebeurde dat mensen kon trekken (ook op onderwijsgebied). Een combinatie met Wildlands werd door hen aangeraden. Enkele groepen leefden zich al uit met ideeën voor een gebouw, o.a. in de vorm van een Nautilusschelp, waar de bezoekers naar het binnenste van het gebouw worden geleid. Als illustratie lieten zij een NASA paviljoen zien (zie foto). De financiële consequenties waren wel geïnventariseerd, maar nog niet nader uitgewerkt. Dit wordt in de vervolgfase gedaan. Zowel de initiatiefnemers als de begeleiders van NHL Stenden waren verrast door de getoonde professionaliteit bij deze tussenpresentatie. Dat belooft veel voor het uiteindelijke resultaat.

Bezoek internationale studenten aan boeren in Noordenveld

Een groep van 35 studenten, waarvan de helft internationaal (van Qatar tot Bali en Japan) bezochten in het kader van hun studie aan de NHL Stenden op 12 februari een aantal boeren in Noordenveld. Zij oriënteerden zich op de diversiteit van landbouw en veeteelt in Noord-Nederland en wat dit betekent voor een businessplan voor FoodXNoord dat zij als studieopdracht maken. De groep studenten en begeleiders Erik Prins en Jappie Sietsma bezochten enkele boeren die door Anita van der Noord waren geselecteerd. Anita heeft als bestuurder van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel FoodXNoord geadopteerd. Bezocht werden een boer die zijn koeien zo veel mogelijk buiten laat lopen en een boer die zijn koeien vrij laat lopen in een grote hal, waar ze zelf regelmatig de melkrobot opzoeken. Twee verschillende invullingen van wat goed voor de koe en toch economisch haalbaar is. Tussen de koeien van de Blakervelderhoeve werd genoten van de lunch met zeer gezonde en voedzame erwtensoep. Voor de meesten een bijzondere belevenis, net als overigens de rest van het programma. Zij werden door Theo Mulder ingewijd in de geheimen van de bodem met zijn ontelbare microben, zoals bacteriën en schimmels, waarvan wij ook zo’n anderhalve kilo in ons lichaam hebben. Maar voor de meesten was de echte beleving het in overall bezoeken van de varkensboerderij in Een-West. Men stond er ook versteld van het grote aantal biggen dat daar wordt geboren. We zullen binnenkort de eerste resultaten van hun onderzoek vernemen. Voor nadere informatie: Anita van der Noord anitavandernoord@gmail.com tel. 06- 2181 6074

Businessplan voor FoodXNoord, Food Experience Center Noord-Nederland

Op maandagmorgen 4 februari presenteerden Anita van der Noord en Ko Henneman in de voormalige gevangenis van Leeuwarden, de Blokhuispoort, de ideeën rond het Leer- en ervaarcentrum voeding en duurzame voedselketen aan 35 internationale studenten. Deze studenten van NHL Stenden gaan de komende weken onder begeleiding van Erik Prins en Jappie Sietsma een businessplan maken voor FoodXNoord, een FoodXperience Center (zoals zij dat noemen), dat de brug slaat tussen consument en producent om onze vervreemding van de productie van voedsel te verminderen. Als voorbeeld is aangegeven ‘Eataly’, inderdaad in Italië, wat in de buurt komt van onze ideeën. FICO in Bologna is daarvan het uitvergrootte voorbeeld, maar wij willen het op Noord-Nederlandse schaal. Hoe groot zal mede uit het businessplan kunnen rollen. Daarbij geldt als belangrijk kader aandacht voor de Global Goals, de 17 duurzame doelstellingen van de Verenigde Naties. Ook eventuele samenwerkingspartners kunnen daarop volgens de te volgen methodiek beoordeeld worden. Als afsluiting – en om te tonen dat er al veel gebeurt in Noord-Nederland van welke expertise gebruik gemaakt kan worden – werd het filmpje “The Story of Food” vertoond. Dit filmpje van Strawberry Fields geeft de diverse belangrijke elementen van voedsel aan en wat er o.a. in Groningen al op dit terrein wordt gedaan. Het zou aanbevelenswaardig zijn om dit naar de Noord-Nederlandse situatie te verbreden. Op 12 februari gaan de studenten het ‘veld’ in, naar diverse boeren en agrariërs. Daarnaast wordt meer inzicht gegeven in de rol van de bodem. De presentatie van de eerste resultaten zal op 15 februari in NHL Stenden te Leeuwarden plaatsvinden.

Geweten van Eten!

Laat u verwennen, ontdek de smaken die hier groeien en bloeien en hoe lekker en gezond voedsel uit de steek proeft.

Tijdens de Dutch Agri Food Week (DAFW) serveert Herberg van Es in Roderesch wildgerechten die door de plaatselijke jager in de omgeving geschoten zijn. Maar niet alleen wildgerechten want Benny en Barbara van Herberg van Es zijn bewust bezig met het lekkere, gezonde en veilige voedsel uit de streek. Dit voedsel wordt geproduceerd met respect voor de dieren, natuur en milieu. Zo willen zij tijdens de DAFW graag een voorbeeld zijn. Agrifood ondernemers in Noord-Nederland zijn bewust bezig met hun producten en verdienen hiervoor een eerlijke prijs. Voedsel en beleving staan centraal. Vol enthousiasme verbinden zij hun gasten aan wat de streek biedt. Eten verbindt ons met alles om ons heen: mensen, dieren en natuur.

“Wordt hutspot jouw nieuwe hotspot?”

“Geweten van het eten” gaat in samenwerking met Distrivers en groep 7/8 van OBS de Delftlanden een hutspot bereiden voor bewoners van een verpleeghuis in Emmen. De hutspot wordt bereid met zoveel mogelijk lokale producten. Zo laten we iedereen kennis maken met al het lekkers wat uit eigen regio komt. Door met elkaar iets klaar te maken en samen te eten verbinden we generaties aan elkaar.

Distrivers is dé voedingsmiddelen-leverancier en maaltijdspecialist voor zorginstellingen in heel Nederland. (http://www.distrivers.nl) 

“Geweten van het eten” is een initiatiefgroep van De Maatschappij voor Nijverheid en Handel departement Drenthe.