Adviesrapport FoodXNoord overhandigd aan de initiatiefnemers

Op maandag 29 juli is door Fardou Wijbenga en Emrah Melezoglu van NHL Stenden, hun adviesrapport over FoodXNoord, het leer- en ervaarcentrum voeding in de duurzame voedselketen voor Noord-Nederland, overhandigd aan initiatiefnemers Anita van der Noord en Ko Henneman van de Nieuwe Leefstijl. Mede op basis hiervan worden vervolgstappen gezet met verscheidene betrokken organisaties. Onder meer met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, waarvan de Nieuwe Leefstijl maatschappelijk partner is geworden.

Visie van studenten: combineer met Wildlands

Acht kwartetten en één trio van internationale studenten presenteerden vrijdag 15 februari hun ideeën voor het Food Experience Center. Dit door de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel geadopteerde initiatief brengt ondernemers, onderwijs en overheid bij elkaar rond de beleving van voedsel in relatie tot gezondheid en duurzaamheid. Het legt een brug tussen consument en producent van voedsel en probeert een nieuwe generatie tot stand te brengen die bewust de keuze voor gezond voedsel kan maken. Omdat de benaderingen van de studenten zeer verschillend waren en steeds weer belangrijke elementen naar voren kwamen, werd uiteindelijke géén winnaar gekozen. Het liefst zouden initiatiefnemers Anita van der Noord en Ko Henneman van de Nieuwe Leefstijl de diverse benaderingen in elkaar schuiven tot één ultiem plan. Opvallend was dat diverse groepjes het experience center het liefst in Emmen zagen. Niet alleen vanwege de grotere concentratie van inwoners en goede infrastructuur, maar ook omdat daar in hun perceptie al veel gebeurde dat mensen kon trekken (ook op onderwijsgebied). Een combinatie met Wildlands werd door hen aangeraden. Enkele groepen leefden zich al uit met ideeën voor een gebouw, o.a. in de vorm van een Nautilusschelp, waar de bezoekers naar het binnenste van het gebouw worden geleid. Als illustratie lieten zij een NASA paviljoen zien (zie foto). De financiële consequenties waren wel geïnventariseerd, maar nog niet nader uitgewerkt. Dit wordt in de vervolgfase gedaan. Zowel de initiatiefnemers als de begeleiders van NHL Stenden waren verrast door de getoonde professionaliteit bij deze tussenpresentatie. Dat belooft veel voor het uiteindelijke resultaat.

Bezoek internationale studenten aan boeren in Noordenveld

Een groep van 35 studenten, waarvan de helft internationaal (van Qatar tot Bali en Japan) bezochten in het kader van hun studie aan de NHL Stenden op 12 februari een aantal boeren in Noordenveld. Zij oriënteerden zich op de diversiteit van landbouw en veeteelt in Noord-Nederland en wat dit betekent voor een businessplan voor FoodXNoord dat zij als studieopdracht maken. De groep studenten en begeleiders Erik Prins en Jappie Sietsma bezochten enkele boeren die door Anita van der Noord waren geselecteerd. Anita heeft als bestuurder van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel FoodXNoord geadopteerd. Bezocht werden een boer die zijn koeien zo veel mogelijk buiten laat lopen en een boer die zijn koeien vrij laat lopen in een grote hal, waar ze zelf regelmatig de melkrobot opzoeken. Twee verschillende invullingen van wat goed voor de koe en toch economisch haalbaar is. Tussen de koeien van de Blakervelderhoeve werd genoten van de lunch met zeer gezonde en voedzame erwtensoep. Voor de meesten een bijzondere belevenis, net als overigens de rest van het programma. Zij werden door Theo Mulder ingewijd in de geheimen van de bodem met zijn ontelbare microben, zoals bacteriën en schimmels, waarvan wij ook zo’n anderhalve kilo in ons lichaam hebben. Maar voor de meesten was de echte beleving het in overall bezoeken van de varkensboerderij in Een-West. Men stond er ook versteld van het grote aantal biggen dat daar wordt geboren. We zullen binnenkort de eerste resultaten van hun onderzoek vernemen. Voor nadere informatie: Anita van der Noord anitavandernoord@gmail.com tel. 06- 2181 6074

Businessplan voor FoodXNoord, Food Experience Center Noord-Nederland

Op maandagmorgen 4 februari presenteerden Anita van der Noord en Ko Henneman in de voormalige gevangenis van Leeuwarden, de Blokhuispoort, de ideeën rond het Leer- en ervaarcentrum voeding en duurzame voedselketen aan 35 internationale studenten. Deze studenten van NHL Stenden gaan de komende weken onder begeleiding van Erik Prins en Jappie Sietsma een businessplan maken voor FoodXNoord, een FoodXperience Center (zoals zij dat noemen), dat de brug slaat tussen consument en producent om onze vervreemding van de productie van voedsel te verminderen. Als voorbeeld is aangegeven ‘Eataly’, inderdaad in Italië, wat in de buurt komt van onze ideeën. FICO in Bologna is daarvan het uitvergrootte voorbeeld, maar wij willen het op Noord-Nederlandse schaal. Hoe groot zal mede uit het businessplan kunnen rollen. Daarbij geldt als belangrijk kader aandacht voor de Global Goals, de 17 duurzame doelstellingen van de Verenigde Naties. Ook eventuele samenwerkingspartners kunnen daarop volgens de te volgen methodiek beoordeeld worden. Als afsluiting – en om te tonen dat er al veel gebeurt in Noord-Nederland van welke expertise gebruik gemaakt kan worden – werd het filmpje “The Story of Food” vertoond. Dit filmpje van Strawberry Fields geeft de diverse belangrijke elementen van voedsel aan en wat er o.a. in Groningen al op dit terrein wordt gedaan. Het zou aanbevelenswaardig zijn om dit naar de Noord-Nederlandse situatie te verbreden. Op 12 februari gaan de studenten het ‘veld’ in, naar diverse boeren en agrariërs. Daarnaast wordt meer inzicht gegeven in de rol van de bodem. De presentatie van de eerste resultaten zal op 15 februari in NHL Stenden te Leeuwarden plaatsvinden.